Termékek Menü

Viszonteladóknak

 

Tisztelt leendő Partnerünk!

Köszönjük, hogy viszonteladónkká kíván válni, a folyamat lépései:

 

0.      Regisztráljon oldalunkon a cégnevet feltüntetve.

1.      Vásároljon nálunk minimum 30.000,- Ft értékben.

2.      Küldjön nekünk levelet (intercellkft@gmail.com), melyben jelzi igényét viszonteladói státuszra.

3.      Ezt követően ellenőrizni fogjuk az e-cegjegyzek.hu oldalon, hogy cége rendelkezik-e a megfelelő tevékenységi körökkel.

4.      Amennyiben minden stimmel, beállítjuk a viszonteladó árkategóriát, amiről értesítést küldünk a regisztrált e-mail címre.

5.      Innentől kezdve már a viszonteladói árat fogja majd látni belépés után.

 

A fenti regisztrációval Ön elfogadja a Viszonteladói és elektronikus kereskedelmi szerződést:

1. Definíciók

1.1. Honlap a Disztribútor honlapja: www.intercell.hu
1.2. Webáruház a Disztribútor Honlapján belül a terméklistát, termékinformációkat, árakat, készletinformációt és rendelési lehetőséget tartalmazó rész. A Webáruház adatai tájékoztató jellegűek.


2. Szerződés tárgya

2.1. Disztribútor az általa forgalmazott termékeket regisztrált Viszonteladói részére értékesíti. Viszonteladó kizárólag számítástechnikai termékek kereskedelmével (üzletszerűen) foglalkozó gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó lehet.

2.2. A Disztribútor feljogosítja a Viszonteladót a Honlap felhasználónévvel és jelszóval történt bejelentkezés után elérhető részének használatára, melyen a bejelentkezés után az alábbi funkciókat biztosítja:
· terméklista termékleírásokkal és árakkal
· készletinformáció
· raktáron lévő termék megrendelése, raktáron nem lévő termék előrendelése

2.3. Disztribútor a raktárában lévő termékeire a Webáruházon keresztül valamint szóban és írásban egyaránt elfogad megrendelést.

 

3. Jogok és kötelezettségek

3.1 Viszonteladó kijelenti, hogy számítástechnikai termékek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.

3.2  Viszonteladó tudomásul veszi és elismeri, hogy az általa vásárolt termékek a vételár teljes kifizetéséig Disztribútor tulajdonát képezik és azokért az ellenérték megfizetéséig a felelős őrzés szabályai szerint felel. A teljes egészében ki nem fizetett áru nem terhelhető meg, felszámolás illetve csődeljárás során harmadik személyek kielégítésére nem szolgálhat.

4. Akkumulátor hulladék kezelése

4.1. 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről (a továbbiakban „Korm. rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően a Viszonteladó köteles biztosítani a keletkező akkumulátor hulladéknak a jogszabály szerinti visszagyűjtését. Disztribútor a Korm. rendelet 2. § i) pontja szerinti gyártónak minősül, és gazdasági tevékenysége körébe tartozik az akkumulátor előállítása, illetve az akkumulátornak a Magyar Köztársaság területére történő behozatala. Viszonteladó a Korm. Rendelet értelmében kereskedőnek minősül, és gazdasági tevékenysége körében akkumulátor-forgalmazást végez felhasználók részére.
4.2. A hatályba lépett kormányrendelet szerint Társaságunknak a hulladékkezelésről és a hulladék értékesítéséről szóló megállapodást szükséges kötnünk minden egyes kereskedő Partnerünkkel.
4.3. A Disztribútor feladata a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti felhasználói tájékoztatót, illetve annak elérhetőségét a Viszonteladó rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy azt a Viszonteladó a fogyasztók számára is rendelkezésre tudja bocsátani. A felhasználói tájékoztató tartalmazza különösen az akkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásait, a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanításának káros hatásait, az elkülönített begyűjtésben való részvételnek köszönhető hulladékkezelési előnyöket, a rendelkezésre álló visszavételi, begyűjtési és újra-feldolgozási rendszereket, a Viszonteladó ingyenes átvételi kötelezettségét, a felhasználó visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével az újrafeldolgozáshoz való hozzájárulását, valamint az akkumulátorok illetve hulladékaik kezeléséről szóló jogszabály jelölési szabályai szerint feltüntetett ábra és vegyjel jelentését.
A Disztribútor viseli a visszavételi, begyűjtési, kezelési és tájékoztatási kötelezettsége kapcsán felmerült költségeket.
Disztribútor köteles gondoskodni a Viszonteladó telephelyein, illetve forgalomba hozatali helyein visszagyűjtésre kerülő akkumulátor tárolásának, így különösen a gyűjtőkonténerek elhelyezésének lehetőségéről, valamint elszállításának megszervezéséről, mely kötelezettségét megbízott harmadik személy (továbbiakban Megbízott Kezelő) közreműködésével teljesíti.
Disztribútor kötelezettséget vállal, hogy a Megbízott Kezelő közreműködésével ingyenesen elvégzi a Viszonteladó telephelyéről, illetve forgalomba-hozatali helyéről az akkumulátor hulladékok környezetszennyezést kizáró átvételét, rakodását, elszállítását, jogszabályokban meghatározott dokumentálását. Disztribútor a Megbízott Kezelő közreműködésével a hulladékok elszállítását szükség szerint, a Viszonteladóval előre írásban egyeztetett időpontban végzi.
4.4. A Viszonteladó köteles a felhasználótól a hulladékká vált akkumulátort átvenni és gyűjtőedényben, vagy gyűjtőkonténerben gyűjteni. A Viszonteladó átvételi kötelezettségének teljesítéséért a felhasználótól díjat nem követelhet, azonban a felhasználó ösztönzése érdekében díjat fizethet, továbbá nem kötheti a hulladékká vált akkumulátor átvételét új termék vásárlásához, vagy egyéb feltételhez.
A Viszonteladó a Disztribútortól átvett, a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti fogyasztói tájékoztató elérhetőségét az akkumulátor forgalmazásakor a fogyasztók rendelkezésére bocsátja.
4.5.Amennyiben Viszonteladó igényt tart arra, hogy Disztribútor az akkumulátor hulladék begyűjtéshez gyűjtőkonténert biztosítson számára, és ezen igényét írásban jelzi a Hungakku Nonprofit Közhasznú Kft. felé, Disztribútor e kötelezettségét a Megbízott Kezelő útján teljesíti, és a gyűjtőkonténer elhelyezésének feltételeiről Megbízott Kezelő és Viszonteladó külön ún. Gyűjtőkonténer elhelyezési szerződést köt.