Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Garancia

Garanciális feltételek


HIVATALOS  MAGYARORSZÁGI GARANCIA a vásárolt termékhez.

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk.

Az általunk forgalmazott termékekhez tehát a garanciát, mint gyártó magyarországi importőre biztosítjuk Önnek. Így Ön élvezheti a szervizháttér biztonságát és a terméktámogatásokat. Csak ez a fajta garancia biztosítja, hogy szükség esetén, készülékét a lehető legrövidebb időn belül szakszerűen megjavítsák vagy tudjuk újra cserélni, amennyiben szükséges.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az akkumulátorokra, mint beépíthető alkatrészre 6 hónap jótállást vállalunk. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük. A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.
    
A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.
  
Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

1. A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel

2. A  számla egy példánya

3. A cégünk által kiállított jótállási jegy


Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni.

A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt . A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazónak írásban (e-mail vagy levél) vagy a központi szakszervizénél (bővebb információ telefonszám a termékhez mellékelt garancia levélben van). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.
    
Portósan küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja.

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.

A meghibásodott terméket futárszolgálatunk szállítja szervizünkbe, de Önnek természetesen lehetősége van személyesen is leadni üzletünkben a terméket. A termék helyes becsomagolása az ügyfél felelőssége. A szervizbe szállítás során vegye figyelembe a következő feltételeket:

1. A készüléket minden esetben gondosan be kell csomagolni, akkor is, ha nem vesz igénybe futárszolgáltatást. A biztonságos és terméket védelmező csomagolás biztosítása az ügyfél felelőssége.

 2. A becsomagolásához az eredeti gyári, vagy azzal egyező minőségű és biztonságot nyújtó csomagolás (doboz) használata célszerű. A készülékek mellé ajándékként adott vagy külön beszerzett hordtáska nem számít megfelelő csomagolásnak. Kiemelten ügyelni kell készülék éleinek és sarkainak kiemelt védelmére, valamint a dobozban a készülék habszivaccsal vagy más rugalmas térkitöltő anyaggal kipárnázására.

 3. Az Intercell.hu webáruház és megbízott szervizpartnerei nem vállalnak felelősséget a helytelen csomagolásból eredő, a szállítás során keletkezett sérülések miatt.

 4. Az Intercell.hu webáruház csak teljes termékre vállal jótállási vagy azon kívül eső szervizszolgáltatást. A termék részének, részegységének szervizközpontba juttatása nem lehetséges. Minden esetben a teljes terméket, annak kiegészítőivel együtt juttassa el a szervizközpontba.

 5. Az Intercell.hu webáruház nem tehető felelőssé a készülékkel beküldött, de nem a készülékhez tartozó egyéb kiegészítők (beleértve, de nem kizárólagosan: memóriakártyák, optikai lemezek, egyéb adattároló eszközök tartalmuktól függetlenül, más gyártó bővítőegységei, memória- vagy merevlemezbővítés, stb.) épségéért és ügyfélhez való visszakerüléséért

A készülék csomagolásába a következő dokumentumokat szükséges elhelyezni, amennyiben az ügyfél más tájékoztatást nem kap az ügyfélszolgálattól:

1. Eredeti vásárlást igazoló számla másolata (amennyiben nincs meg, elég a jótállási jegy is)

2. Jótállási jegy (jótállási időn belül)

3. Előző javítások javítási jegyzőkönyveinek másolata

4. Csomagolási lista (a termékkel estelegesen beküldött adapter, kiegészítő, stb.).Ettől eltérő ügyfélszolgálati tájékozatás esetén az ügyfélnek az ügyfélszolgálat utasításait kell követnie

5. Az Intercell.hu webáruház felhívja az ügyfél figyelmét, hogy futárszolgálat igénybevétele esetén a küldéshez használt csomagolást a csomag szervizbe érkezése után újrahasznosíthatják. A megjavított készülék visszaszállításkor új csomagolást kaphat, melyet az ügyfél –megőrzés után - felhasználhat esetleges további szállítási célokra

6. Futárszolgáltatás igénybe vétele esetén a készülék javítás után futárszolgálattal kerül visszajuttatásra az ügyfélhez. A visszaszállítás során esetleg felmerülő problémákat az ügyfél legkésőbb 48 órán belül jelzi az Intercell.hu webáruház szerviz-ügyfélszolgálatnak, illetve a futárszolgáltatást végző cég felé.

 ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Köztársaság területén értekesített készülékek esetében a hibás teljesítésre (szavatosság), illetve a jótállrtekesített készülékek esetében a hibás teljesítésre (szavatosság), illetve a jótállásra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv (Ptk., 1959. évi IV. Törvény), annak módosításai, valamint a kapcsolódó jogszabályok, elsősorban a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet tartalmaznak iránymutatást. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.


A JÓTÁLLÁST KIZÁRÓ TÉNYEZŐK:

Jótállási felelősség nem áll fenn, ha a kereskedő, vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba

1. rendeltetésellenes használat, rongálás, külső beavatkozás szoftveres vagy hardveres átalakítás (bővítés),

2. szakszerűtlen kezelés vagy szervizelés,

3. helytelen tárolás, nem megfelelő csomagolásban történő szállítás,

4. külső elektromos zavar, baleset, elemi kár, égés, törés vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.

 Bárminemű kompatibilitási (adott hardverkörnyezetben nem működő, de egyébként nem hibás termék) hibára a garancia nem vonatkozik, melyet a termékek gyártói is elhárítanak.

 JÓTÁLLÁSON KÍVÜL ESŐ JAVÍTÓSZOLGÁLTATÁS


1. A jótálláson kívül eső javítószolgáltatás körébe tartoznak kivétel nélkül, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben igényelt szervizszolgáltatások:

2. jótállási idő lejárta után igényelt szervizszolgáltatás,

3. ügyfél által okozott szándékos vagy véletlen fizikai vagy egyéb működésbeli meghibásodás,

4. helytelen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodás,

5. nem megfelelő csomagolásban történő szállítás,

6. külső elektromos zavar, baleset, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodás,

7. ügyfél által elvégezhető szoftverfrissítések letöltése és telepítése,

8. operációs rendszer, illesztő- és segédprogramok, illetve más futtatható szoftverek újratelepítése,

9. a szervizközpont által esetleg vállalt adatmentés vagy –visszaállítás.


Az ügyfél egyetért azzal, hogy a jótálláson kívül eső szervizszolgáltatáshoz kapcsolódó szállítási, kezelési és javítási díjakat, valamint a javításhoz szükséges alkatrészekkel kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettséget a szervizközpont által megjelölt módon rendezi. A jótálláson kívül igényelt javítás esetén a szervizbe érkezés és bevizsgálás után jegyzőkönyv és árajánlat készül, melyet a szervizközpont vagy a szerviz-ügyfélszolgálat eljuttat az ügyfélnek. Az árajánlat elfogadása esetén az ügyfél részére a szervizközpont számlát állít ki, melynek kiegyenlítése után a javítás megkezdődik.

A fizetési kötelezettség elmulasztása vagy a számla ügyfélhez való eljuttatását követő 14 napon túli késleltetése a javítás elutasítását vonja maga után, a készülék pedig javítás nélkül visszaküldésre kerül az ügyfélhez.

A kizárólag jótálláson kívüli javításra igényelt szervizszolgáltatás esetén a futárszolgáltatással szervizközpontba juttatott készülékekre a szállítási és bevizsgálási díj minden esetben kiszámlázásra kerül, az árajánlat visszautasítása esetén is.